MENU
print

Leerling

Omschrijving

Kleurloos gas, te herkennen aan de geur van de toegevoegde reukstof. Mengsel van voornamelijk methaan en stikstof met een beetje kooldioxide en sporen van andere koolwaterstoffen. Niet oplosbaar in water.

Gebruik

wie
Explosie-experimenten alleen uit te voeren door docent of TOA.
Waarin
Speciaal toevoernet. Reparaties alleen door een erkende gasfitter. Nagaan waar de hoofdkraan van het lokaal zich bevindt.
Waar
Hoe
Onbedoelde menging met lucht voorkomen. Uitstromend gas aansteken. Gasslangen met barstjes en andere beschadigingen vervangen.

Risico's

Brandbaar?

Zeer brandbaar. (Methaan-lucht-mengsels met 5-15 vol% methaan zijn explosief.) Aardgasbrand niet met water blussen: (hoofd)kraan dichtdraaien. Branders niet onnodig lang aanlaten: vlam kan uitwaaien. Bij onvolledige verbranding (gele vlam) ontstaat koolmonoxide (zeer giftig gas). Inademen van veel gas kan hoofdpijn en ademnood veroorzaken.

Afval

Calamiteiten

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij hoofdpijn of ademnood dokter waarschuwen.

Ontsnapt

Hoofdkraan sluiten. Lokaal ventileren. Alle elektrische apparaten en branders uitschakelen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag