MENU
print

Leerling

Omschrijving

Dofgrijs metaal, als poeder, brokjes, draad of folie. Smeltpunt 660 ˚C. Kookpunt 2470 ˚C. Niet oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 250 gram (poeder en staafjes of folie)

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in het lokaal gehanteerd worden. Verbranding van poeder inzuurkast uitvoeren: inademen van de ontstane rook is schadelijk.
Hoe
Bij verhitting stukjes vasthouden met tang.

Risico's

Let op

Bij reacties met verdunde zuren of basen ontstaat waterstof (zeer brandbaar gas).

Brandbaar?

Onder gewone omstandigheden niet brandbaar. Zeer fijn poeder in de lucht kan echter explosie veroorzaken.

Afval

Overgebleven stof terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Bij klachten dokter waarschuwen.

Gemorst

Verzamelen met veger en blik.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
vast
kleur
Dofgrijs
dichtheid
2,7 g/cm3
kookpunt
2470 ° C
vlampunt
400 ° C

Productinformatie

formule

Al

molmassa
27,0
productcode
casnummer
7429-90-5
cmr
nee
mengsel
nee

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren. Aluminiumpoeder samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.