MENU
print

Aluminiumoxide

Al2O3, korund, bauxiet, aluminium oxide

Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Witte korrels of wit poeder. Smeltpunt 2050 ˚C. Kookpunt 3500 ˚C. Onoplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 500 gram

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Bij voorkeur spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Fijn stof van aluminiumoxide is irriterend voor de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Bij klachten dokter waarschuwen.

Gemorst

Vaste stof zo veel mogelijk opscheppen. Restant verzamelen met veger en blik.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
vast
kleur
wit
dichtheid
4,0 g/cm3
kookpunt
3000 ° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule

Al2O3

molmassa
102
productcode
casnummer
1344-28-1
cmr
nee
mengsel
nee

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Geen speciale vereisten