MENU
print

Bariumsulfaat

BaSO4, zwaarspaat, barium sulfate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Wit poeder. Smeltpunt 1580 °C. Niet oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 100 gram.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Bariumsulfaat is niet giftig, maar kan giftige verontreinigingen bevatten.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Bij klachten dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Vaste stof verwijderen. Huid afspoelen met water.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk opscheppen. Restant verzamelen met veger en blik.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.