MENU
print

Leerling

Omschrijving

Advies: Deze stof niet gebruiken op school. Bruinachtig poeder. Sublimeert bij sterke verhitting. Niet oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 0 - 25 gram.

Gebruik

wie
Bij voorkeur te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Afgesloten bewaren.
Waar
In de zuurkast. Stuiven voorkomen.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

De kleur kan variƫren van geel tot donkerbruin. Niet in contact brengen met lichte metalen.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Bijtend voor de ademhalingsorganen. Irriterend voor de huid en de ogen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Actieve kool (Norit, Carbomix) toedienen. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn of ademnood dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid spoelen met water.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk opscheppen. Restant verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.