MENU
print

Calciumcarbonaat

CaCO3, krijt, marmer, calcium carbonate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Witte, soms gekleurde brokken of poeder. Ontleedt bij verhitting boven 825 ˚C. Niet oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 1000 gram (brokken en poeder).

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Bij voorkeur spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Reageert heftig met zuren onder vorming van koolstofdioxide(gas).

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de ogen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in een afvalbak.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Gemorst

Vaste stof verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.