MENU
print

Leerling

Omschrijving

Oplossing van chloor in water (max. ca. 4 g/l) Lichtgele vloeistof. Aanbevolen voorraad: 500 ml.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden (tot 20ml) voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Bij openen van de fles en vooral bij verwarmen komt chloor (giftig gas) vrij. Rubber stoppen en slangen worden door chloor aangetast. Voorraad niet lang bewaren. Chloorwater kan snel worden bereid door chloor (uit lecture bottle of uit geconcentreerd zoutzuur + bruinsteen) in water te leiden. Bij sommige proeven kan bleekwater worden gebruikt in plaats van chloorwater.

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar bij veel reacties kans op brand.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ademhalingsorganen en vooral de ogen. Inademing van chloor kan ademnood veroorzaken.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS). Kleine hoeveelheden kunnen na reactie met overmaat ijzerpoeder door de gootsteen.

Calamiteiten

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten en in een donkere fles bewaren.