MENU
print

Leerling

Omschrijving

Gebruik

wie
Waarin
Waar
Hoe

Risico's

Afval

Calamiteiten

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag