MENU
print

Leerling

Omschrijving

Zwarte vaste stof. Smeltpunt ca. 1200 oC. Niet oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 250 gram.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuisje of schaaltje.
Waar
Mag in het lokaal gehanteerd worden, bij proeven met ontwikkeling van waterstofsulfide In de zuurkast.
Hoe
Bij voorkeur niet aanraken: spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Reageert met zuren, onder vorming van waterstofsulfide (giftig gas).

Brandbaar?

Brandbaar in de vorm van fijn poeder. Brand blussen met droog zand.

Gezondheid

Irriterend voor de ogen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM)

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen, Geen (!!) braken opwekken. Twee glazen water laten drinken. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Poedervormig ijzer(II)sulfide op huid of kleding afborstelen of met veel water verwijderen. Huid afspoelen met water.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.