MENU
print

Kaliumhexacyanoferraat(iii)

K3Fe(CN)6, rood bloedloogzout, kaliumferricyanide, potassium ferricyanide
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Rode kristallen of poeder. Ontleedt bij verhitting. Goed oplosbaar in water (gele oplossing). Aanbevolen voorraad: 250 gram.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden of in verdunde oplossingen voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Ontleedt bij verhitting waarbij o.a. waterstofcyanide (giftig gas) ontstaat. Reageert met zuren onder vorming van waterstofcyanide (giftig!) Reageert heftig met ammoniak

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Reageert langzaam met zuren waarbij waterstofcyanide (giftig gas) ontstaat.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Actieve kool (Norit, Carbomix) toedienen, Geen (!!) braken opwekken. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Alle vaste stof verwijderen. Huid afspoelen met water.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.