MENU
print

Koolstofdioxide (vast)

CO2, droog ijs, koolzuursneeuw, carbon dioxide (solid)
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Witte brokken met zeer lage temperatuur. Sublimeert aan de lucht. Smeltpunt -79 °C. Slecht oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: geen. Per keer aanschaffen.

Gebruik

wie
Alleen te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Ophalen en bewaren in thermisch geïsoleerd vat (dewarvat, thermosfles).
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; gebruik tang of koude-isolerende handschoenen.

Risico's

Let op

Niet in gesloten vat bewaren. Als koelmiddel met aceton borrelt het sterk; brandgevaar.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Irriteert en bevriest de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Kans op ademnood en bewusteloosheid bij inademen van het gas.

Afval

Laten verdampen bij goede ventilatie.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Laten rusten. Bij ademnood, hoofdpijn, duizeligheid of sufheid dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken (bevriezingsgevaar). Huid afspoelen met veel water. Dokter waarschuwen als er een groot oppervlak is aangetast of als er blaren verschijnen.

Gemorst

Lokaal ventileren. Laten verdampen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Enkele uren houdbaar in goed geïsoleerd vat.