MENU
print

Leerling

Omschrijving

Donkergrijs metaal, in poedervorm, korrels, brokjes of plaat. Smeltpunt 327 °C. Kookpunt 1740 °C. Niet oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 250 gram (korrels of brokjes)

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Loodpoeder niet aanraken: spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Looddamp (gevaarlijk) wordt gevormd bij verhitting boven het smeltpunt.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Gevaarlijk bij inademen van stofdeeltjes of damp.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Vaste stof zoveel mogelijk verwijderen. Huid afspoelen met water.

Gemorst

Poeder verzamelen met veger en blik.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.