MENU
print

Naftaleen

C10H8, naftaline, teerkamfer,naphtalene
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Witte of lichtgele kristallen, aan de geur te herkennen. Smeltpunt 80 °C. Kookpunt 218 °C. Zeer slecht oplosbaar in water, goed oplosbaar in aceton. Aanbevolen voorraad: 250 gram.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen bij voorkeur in een gesloten reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Brandbaar?

Brandbaar.

Gezondheid

Kan door de huid in het lichaam worden opgenomen. Irriterend voor de huid en de ogen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Laten rusten. Bij keelpijn, hoofdpijn of misselijkheid dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid wassen met water en zeep. Bij pijn dokter waarschuwen.

Gemorst

Vaste stof zo veel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.