MENU
print

Natriumwaterstofsulfiet

NaHSO3, natriumbisulfiet, sodium bisulfite
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Wit kristallijn poeder met een stekende geur (zwaveldioxide). Ontleedt bij verhitting. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 250 gram.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Bij verhitting en bij contact met zuren ontstaat zwaveldioxide (giftig gas). Reageert met oxidatiemiddelen. Tast vele metalen aan.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Irriteert de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA. Oxideren, bijv. met overmaat aangezuurde kaliumpermanganaatoplossing, daarna in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Bij buikpijn of misselijkheid dokter waarschuwen.

Ingeademd

(zwaveldioxide) Bij keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.