MENU
print

Soda oplossing

natriumcarbonaatdecahydraat oplossing
Calamiteiten
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Leerling

Omschrijving

Een oplossing van soda in water. pH wisselend tussen 8 en 14.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een reageerbuis, bekerglas of flesje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken.

Risico's

Afval

Alles kan door de gootsteen.

Calamiteiten

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
vloeibaar
kleur
geen
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
Na2CO3.10H2O (aq)
molmassa
productcode
casnummer
cmr
nee
mengsel
ja

H-zinnen

319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag