MENU
print

Leerling

Omschrijving

Zilverwit poeder, of grijze brokken of staafjes e.d. Smeltpunt 232 ˚C. Kookpunt 2270 ˚C. Niet oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 250 gram (brokjes en staafjes).

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Reageert langzaam in vochtige lucht tot tin(IV)oxide. Reageert langzaam met sterke basen en heftig met sterke zuren, onder vorming van waterstof (zeer brandbaar gas).

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Irriteert de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.