MENU
print

Waterstofperoxide (10 – 35 % oplossing in water)

hydrogen peroxide solution
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof. Gewoonlijk beschikbaar als 35 massa% oplossing in water. In alle verhoudingen mengbaar met water. Aanbevolen voorraad: max. 1 liter 35 massa% oplossing. Voorkeur: 10%

Gebruik

wie
In verdunde oplossingen, liefst max. 3%, voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken.

Risico's

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar bevordert het branden van andere stoffen.

Gezondheid

Bijtend voor de ogen en de ademhalingsorganen. Irriterend voor de huid.

Afval

Laten ontleden, bijvoorbeeld door toevoeging van wat ijzerpoeder. Reactieproduct kan met water door de gootsteen gespoeld worden.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen, blijven spoelen tijdens vervoer.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken. Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken en uitspoelen met veel water brandgevaar). Huid spoelen met veel water. Bij pijn dokter waarschuwen.

Gemorst

Zo nodig met ijzerpoeder of bruinsteen bedekken en laten ontleden. Naspoelen met veel water en opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule

H2O2(aq)

molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten en in het donker bewaren. Voorraadfles voorzichtig openen: inhoud kan onder druk staan.