MENU
print
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Leerling

Omschrijving

2

Gebruik

wie
3
Waarin
4
Waar
5
Hoe
6

Risico's

7

Afval

8

Calamiteiten

9

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
vast
kleur
11
dichtheid
12 g/cm3
kookpunt
13 ° C
vlampunt
14 ° C

Productinformatie

formule

15

molmassa
16
productcode
17
casnummer
18
cmr
nee
mengsel
nee

H-zinnen

362

Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

P-zinnen

Buiten het bereik van kinderen houden.

Hantering en opslag

Hantering

23

Opslag

24