MENU
print

Leerling

Omschrijving

Grijs metaal, in poedervorm, plaatjes of brokjes. Smeltpunt 420 °C. Kookpunt 907 °C. Onoplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 250 gram (korrels en plaatjes).

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt, behalve als zeer fijn poeder (brandgevaarlijk).
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Voor poeder spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Reageert heftig met zwavel, halogenen en andere oxidatiemiddelen, waarbij kans op brand en explosie bestaat. Reageert met zuren en met basen onder vorming van waterstof (zeer brandbaar gas).

Brandbaar?

Zeer fijn zinkpoeder is zeer brandbaar en kan spontaan aan de lucht ontbranden bij aanwezigheid van vocht.

Gezondheid

Als poeder irriterend voor de ogen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Gemorst

Poeder zo veel mogelijk verzamelen met veger en blik.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.