MENU
print

Leerling

Omschrijving

Kleur- en reukloos gas. Smeltpunt -218 ˚C. Kookpunt -183 ˚C. Slecht oplosbaar in water.

Gebruik

wie
Alleen te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Kan boven water worden opgevangen.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Veiligheidsbril op. "Lecture bottle" gebruiken of bereiden uit bijv. waterstofperoxide (10%) + bruinsteen.

Risico's

Let op

Kan heftig reageren met brandbare en reducerende stoffen. Sommige stoffen die in lucht niet kunnen branden, doen dat wel in zuurstof.

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar bevordert het branden van andere stoffen.

Afval

Calamiteiten

Ontsnapt

Bij grote hoeveelheid lokaal ventileren in verband met brandgevaar.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Lecture bottle altijd stevig vastzetten.