MENU

Etiketteren en instructie

Bij verpakkingen van chemicaliën dient minstens op het etiket* vermeld te worden:

  • de naam van de stof
  • de naam van de leverancier
  • een gevarensymbool
  • de relevante H en P-zinnen

* het etiket moet tijdens de hele gebruiksduur goed zichtbaar en duidelijk leesbaar zijn

De werknemers en leerlingen moeten op de hoogte zijn van de risico’s en te nemen voorzorgsmaatregelen, zoals het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Leerlingen ontvangen bij de aanvang van het practicum instructie.

De relevante gegevens van de stoffen waarmee gewerkt wordt dienen in de ruimte beschikbaar te zijn.