MENU

Werkboekje

Er zijn twee werkboekjes voor leerlingen beschikbaar: scheikunde en techniek. Het werkboekje voor scheikunde is ontwikkeld door Ben Dijkhuis voor zijn school. Het werkboekje voor techniek is ontwikkeld in het kader van een project voor de onderbouw techniek. Het bevat veel algemene informatie over veilig werken en is breder inzetbaar dan de titel doet vermoeden. 

Werkboekje scheikunde (ontwikkeld door Ben Dijkhuis)

Het werkboekje scheikunde bestaat uit een aantal losse pdf documenten. Gezamenlijk vormen ze één boekje, uiteraard kunnen ook de losse hoofdstukken gebruikt worden. Bij dit boekje is een printinstructie bijgevoegd.

Werkboekje techniek (ontwikkeld door Cor de Ridder)

Het werkboekje voor techniek is breder opgezet dan de titel doet vermoeden. Het bestaat uit één pdf document met 8 hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat uit een pagina met informatie en een pagina met opdrachtjes en vragen en kost ongeveer 10 - 15 minuten. Door de korte tijd die nodig is per hoofdstuk kan het prima bij (de eerste) acht lessen meegenomen worden. Er is een afsluitende meerkeuzetoets beschikbaar met 15 vragen (en antwoordenblad). Deze is, gezien de vrije toegankelijkheid van deze site, separaat hier op te vragen.

Werkboekje techniek

  1. Veiligheidsvoorschriften 
  2. Persoonlijke beschermingsmiddelen en gedrag
  3. Brandveiligheid
  4. Elektriciteit
  5. Borden en pictogrammen
  6. Werken met gevaarlijke stoffen
  7. Geluid
  8. Machines en gereedschap in het technieklokaal

Eindtoets en antwoordenblad opvragen.