MENU

Arbo

Op deze pagina's vindt u informatie over de toepassing van Arbo wet- en regelgeving voor de natuurwetenschappen in het voortgezet onderwijs.

Vakspecifieke informatie is hier beschreven, voor een uitgebreide toelichting op de Arbowet wordt in de tekst verwezen naar online vindplaatsen van wet- en regelgeving, waaronder de Arbocatalogus-VO, een praktische vertaling van de Arbowet richting gebruik in het Voortgezet Onderwijs.

Bij de informatie op deze site is de Nvon arbocommissie uitgegaan van:

  • Actuele informatie over arbo voor de natuurwetenschappelijke vakken in het voortgezet onderwijs voor docenten, TOA’s en leerlingen;
  • Verkleinen van de risico’s en de aansprakelijkheid voor leraren en TOA's;
  • Verschaffen van toegankelijke informatie voor directies en Medezeggenschapsraden op scholen in het voortgezet onderwijs, vooral met betrekking op het veilig werken in de vaklokalen biologie, natuurkunde en scheikunde en bij het omgaan met gevaarlijke stoffen.

NVON arbocommissie

De informatie op deze site is een actualisering van het boekje ‘Arbo in de natuurwetenschappen in het voortgezet onderwijs’ uit 2002.