MENU

Basisregels omgang stoffen

Daarom moeten bij de omgang met stoffen de volgende basisregels in acht te worden genomen:

  • Werk zoveel mogelijk met 'ongevaarlijke' stoffen. Dit zijn in het algemeen stoffen zonder H- en P-zinnen op het etiket. Als men van een stof geen gegevens kan vinden, is daarmee niet gezegd dat die stof ongevaarlijk is.
  • Werk met zo klein mogelijk hoeveelheden en/ of zo laag mogelijke concentraties. De materialen hiervoor zijn tegenwoordig gemakkelijk verkrijgbaar. De opkomst van de microschaal-experimenten is niet alleen te danken aan de inherente veiligheid, maar reacties gaan sneller en leveren minder afval op.
  • Vermijd zoveel mogelijk het transport naar het lokaal als er les gegeven wordt.
  • Controleer jaarlijks de opslag, gasflessen en hulpstukken.
  • Zorg voor de juiste beschermingsmiddelen.
  • Adequate afzuiging en algemene ruimteventilatie.
  • Alleen voor de duur van de les zijn, naast niet-gevaarlijke stoffen, alleen die stoffen in het lokaal aanwezig zijn die door leerlingen gebruikt kunnen worden bij praktische opdrachten, profielwerkstuk en ter voorbereiding op en uitvoering van praktische schoolonderzoeken voor de betreffende schoolsoort.