MENU

Bloed weefsels organen

Bloed

Bloedprikken en het gebruik van menselijk bloed is in de klas niet toegestaan. Sociale partners (werkgevers en werknemers) hebben besloten dat bloed aanprikken in het kader van practica niet wordt gedaan.

Wel heeft Sanquin een speciale practicumset 'Bloed en Afweer'. Deze set is geschikt voor vmbo / havo / vwo en kunt u bestellen bij Sanquin.

Gebruik van dierlijk bloed uit slachthuizen voor het bepalen van de bloedgroep levert in de praktijk allerlei problemen op (meestal een mengsel van verschillende dieren, grote variatie in bloedgroepen bij dieren - tot 60 verschillende -, beschikbaarheid antilichamen). Omdat de herkomst niet eenduidig is wordt gebruik in de klas sterk ontraden.

Dierlijk weefsel en organen

Het gebruik van menselijk weefsel (inclusief bloed) is in de klas niet toegestaan.

Werken met dierlijke organen is toegestaan, maar valt onder biologische agentia en staat beschreven in het Arbobesluit hoofdstuk 4 afdeling 9. Dit onderdeel van het Arbobesluit is van toepassing op alle situaties waarin er blootstelling aan biologische agentia kan plaats vinden.

Voor het gebruik van koeienogen is er een beschikking van de EU (Beschikking van de Commissie Nr L.216/95, d.d. 30 juli 1997):

Mededeling Inspectie W&V.

In verband met de bescherming tegen BSE (Boviene Spongiforme Encefalopathie) heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen vastgesteld wat in dit verband moet worden verstaan onder risicomateriaal en voorts bepaald dat het verboden is dit 'gespecificeerde risicomateriaal' voor welk doel dan ook te gebruiken (Beschikking van de Commissie Nr L.216/95, d.d. 30 juli 1997). Onder 'gespecificeerd risicomateriaal' wordt verstaan:

  • de schedel met inbegrip van de hersenen en de ogen, de tonsillen en het ruggenmerg van runderen van meer dan twaalf maanden of schapen en geiten van meer dan twaalf maanden of schapen en geiten waarbij een van de blijvende snijtanden door het tandvlees is gebroken;
  • de milt van schapen en geiten.

Indien op grond van nieuwe wetenschappelijke informatie over het risico voor blootstelling aan overdraagbare encefalopathieën daartoe aanleiding bestaat, zal de betreffende beschikking worden gewijzigd. Het moge duidelijk zijn dat ogen van runderen ouder dan twaalf maanden niet voor onderwijsdoeleinden kunnen worden gebruikt aangezien deze en de overige onder a. en b. genoemde organen moeten worden verbrand.

Einde mededeling

De werkomgeving en het  gebruikte practicummateriaal moet bij weefsel- en orgaanpractica gedesinfecteerd worden. Hiervoor is een hete zeepoplossing of 70% ethanol-oplossing geschikt. Er zijn echter nog meer mogelijkheden, bijvoorbeeld suma bac D10.

Gebruikers moeten voorzien worden van beschermende middelen, zoals labjas, handschoenen, veiligheidsbril en mondkapje. Na het werken met weefsel / organen moeten de handen zorgvuldig gewassen en gedesinfecteerd worden. Zie voor voorschrift desinfecteren werkplek de instructie bij 'schimmels en bacterien'.