MENU

Kleurstoffen en enzymen

Voor het werken met kleurstoffen gelden in principe dezelfde regels als voor het omgaan met chemicaliën / gevaarlijke stoffen.

Bij het werken met kleurstoffen en enzymen worden handschoenen verstrekt die verplicht gedragen worden.