MENU

Toezicht en veiligheid

De natuurwetenschappelijke vakken zijn vakken met een verhoogd risico, omdat er wordt gewerkt met en in aanwezigheid van chemicaliën en apparatuur. Het toezicht op leerlingen in het vaklokaal draagt de werkgever (bestuur/ directie) in de praktijk op aan de vakleraar en/ of de TOA/instructeur. Om te voorkomen dat ongelukken gebeuren, mogen leerlingen nooit zonder toezicht in een vaklokaal aanwezig zijn.

Tevens mogen leerlingen uitsluitend practicum doen of een natuurwetenschappelijke experiment uitvoeren onder deskundig toezicht en onder de verantwoordelijkheid van de vakkracht.