MENU

Eisen bij renovatie

Bij renovatie wordt bezien in hoeverre het mogelijk is aan de inrichtingseisen van nieuwbouw te voldoen. Bij herinrichting, aanpassing, verbouwing of wijziging bestemming van een lokaal of andere ruimte moet zoveel mogelijk aan de inrichtingseisen worden voldaan