MENU

Als het toch (bijna) mis gaat

  • Zorg dat vooraf bekend is wat te doen als het onverhoopt misgaat. Dus: wat moet er precies gebeuren als bijvoorbeeld iemand met een stof in contact komt (ogen, ademhalingswegen, huid), welke blusmiddelen moet men gebruiken bij brand (en welke persé niet!), hoe behandelt en ruimt men gemorste materialen zo snel mogelijk op, . . . etc.
  • Zorg dat bekend is wie Eerste Hulp kan verlenen en dat zowel leraar, TOA als leerlingen op de hoogte zijn van noodprocedures bij calamiteiten.
  • Meld niet alleen ongelukken, maar ook bijna-ongelukken (op elke 600 bijna-ongelukken gebeuren er 30 met materiaalschade, 20 met lichte persoonlijke schade en 1 met ernstige persoonlijke schade). Een goede analyse van bijna-ongelukken kan ernstiger voorkomen.

Link: