MENU

RIE stralingsbelasting werkplek

RI&E Analyseren van de stralingsbelasting op de werkplek

De Arbocatalogus-VO bevat nog geen informatie of minimum eisen over omgaan met radioactieve stoffen / ioniserende straling. Onderstaande informatie is een advies van de NVON gebaseerd op regelgeving. NVON zet zich in om het onderwerp in de Arbocatalogus-VO op te laten nemen.

Het is wettelijk verplicht om door of onder toezicht van een stralingsdeskundige, voorafgaand aan de uitvoering, een onderbouwde risicoanalyse en –evaluatie (RI&E) uit te voeren van mogelijke blootstelling aan ioniserende straling tijdens het gebruik van de radioactieve stoffen / ioniserende straling (bv. bij een demonstratie of een practicum). Ook voor de opslag van de radioactieve stoffen moeten de risico’s worden onderzocht. De Ri&E mag met ingang van 1 januari 2015 niet meer door de toezichthoudende stralingsdeskundige worden goedgekeurd. Dit moet door een (algemeen) coördinerend deskundige gedaan worden. Deze mag extern worden ingehuurd.

Opmerking: gebleken is dat stralingsdeskundigheid op het niveau 5A (werkzaamheden met ingekapselde stralingsbronnen en röntgentoestellen die een gering risico opleveren) niet altijd voldoende is en dat scholen veelal niet beschikken over de juiste middelen (o.a. meetapparatuur) om dit uit te voeren. De RI&E kan daarom ook worden uitbesteed aan een daarvoor gespecialiseerd bedrijf.