MENU

Arbobeleid

De schoolleiding stelt arbobeleid op om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor werknemers en leerlingen te realiseren en verankert dit in de organisatie. Na instemming van de personeelsgeleding van de (g)mr zijn werknemers op grond van de Arbowet gehouden aan dat arbobeleid. Arbobeleid in het voortgezet onderwijs voldoet in ieder geval aan afspraken die de sociale partners daarover hebben gemaakt. Zie Arbocatalogus-VO.

De werkgever moet de arbeid zo organiseren (Arbowet art 3) dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van werknemers. Dat betekent dat gevaren aan de bron bestreden moeten worden. Bovendien zorgt de werkgever voor:

  • een goed ingerichte werkplaats;
  • goede arbeids-en beschermingsmiddelen;
  • aanpassing van de arbeid aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemers, zoveel als redelijkerwijs verwacht mag worden. 

Daartoe moet de werkgever samenwerken met de pmr (heeft instemmingsrecht!) en zich bij laten staan door een of meer deskundige werknemers, personen (bijvoorbeeld van een Arbodienst) of een combinatie hiervan.

Links: