MENU

Kabinet natuurwetenschappen

Het kabinet is in principe verboden terrein voor leerlingen. Alleen met uitdrukkelijke toestemming en onder direct deskundig toezicht mogen leerlingen in het kabinet aanwezig zijn.