MENU

Radioactief / ioniserende straling

Omgaan met radioactieve stoffen / ioniserende straling

De Arbocatalogus-VO bevat nog geen informatie of minimum eisen over omgaan met radioactieve stoffen / ioniserende straling. Onderstaande informatie is een advies van de NVON gebaseerd op regelgeving. NVON zet zich in om het onderwerp in de Arbocatalogus-VO op te laten nemen.

Het in bezit hebben en gebruiken van radioactieve stoffen en bronnen van ioniserende straling valt onder de Kernenergiewet, Besluit Stralingsbescherming. Het betreft in scholen in de regel (bronnen met) radioactieve stoffen en apparatuur die röntgenstraling produceert.

Scholen die demonstratieproeven of practica willen uitvoeren waarbij deze apparatuur of bronnen worden gebruikt, dienen aan voorschriften t.a.v. de veiligheid te voldoen zoals beschreven staat in het Besluit Stralingsbescherming. Dat betekent vrijwel altijd dat een vergunning nodig is voor het in bezit hebben en/of gebruiken van deze stoffen en apparatuur en dat iemand binnen de school het vereiste diploma moet hebben om ermee te mogen werken.

De eisen voor het omgaan met ioniserende straling / radioactieve stoffen betreffen zaken als vergunning, deskundigheid, RI&E, voorlichting, controle en onderhoud, opslag en bijhouden van een KEW-dossier. Ze zijn beschreven in de verschillende paragrafen.