MENU

Biologische agentia

Biologische agentia

Biologische agentia zijn te onderscheiden in levende en niet-levende biologische agentia. De regels voor levende micro-organismen zijn opgenomen in afdeling 9 van het Arbobesluit. Voor alle niet-levende biologische agentia is de algemene regelgeving voor gevaarlijke stoffen (hoofdstuk 4) relevant.

Biologische agentia zijn, al dan niet genetisch gemodificeerde, micro-organismen of andere dragers van plantaardige of dierlijke herkomst, die een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken of andere gezondheidsrisico’s kunnen opleveren. Hiertoe behoren o.a.:

  • bacteriën, schimmels, gisten, parasieten
  • ‘producten’ van dode bacteriën en schimmels (zoals toxines)
  • weefselkweek (celcultures)

Norm

Medewerkers en leerlingen dienen optimaal beschermd te worden tegen de risico’s van blootstelling aan deze agentia.

Veldwerk

  • Het is bekend hoe te handelen bij krab- en bijtwonden bij het werken met dieren / veldwerk.
  • De begeleiders bij het veldwerk zijn bekend met moderne methoden voor het verwijderen van teken.