MENU

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de dienst die toeziet op naleving van de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet (ter bevordering van veilige en gezonde werkomstandigheden en werk- en rusttijden voor werknemers). Daarnaast houdt de NLA toezicht op de naleving van wetten die verband houden met arbeidsmarkt en sociale zekerheid.

De NLA kan naleving van wetten afdwingen door het maken van mondelinge afspraken: van stil laten leggen van het werk tot en met het opleggen van boetes. Die boetes kunnen fors zijn, bijvoorbeeld: Verzuimen toe te zien op naleving van instructies en voorschriften gericht op het voorkomen of beperken van risico’s bij het werk of op het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (art. 8 lid 4) kan bij de eerste overtreding € 3.000 tot € 9.000 bij een tweede herhaling bedragen.

Link: