MENU

Inspectie SZW

Inspectie SZW (I-SZW) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de dienst die toeziet op naleving van de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet (ter bevordering van veilige en gezonde werkomstandigheden en werk- en rusttijden voor werknemers). Daarnaast houdt I-SZW toezicht op de naleving van wetten die verband houden met arbeidsmarkt en sociale zekerheid.

I-SZW kan naleving van wetten afdwingen door het maken van mondelinge afspraken: van stil laten leggen van het werk tot en met het opleggen van boetes. Die boetes kunnen fors zijn, bijvoorbeeld: Verzuimen toe te zien op naleving van instructies en voorschriften gericht op het voorkomen of beperken van risico’s bij het werk of op het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (art. 8 lid 4) kan bij de eerste overtreding € 3.000 tot € 9.000 bij een tweede herhaling bedragen.

Link: