MENU

Arbowet

De kern van de Arbowet is dat werken veilig en gezond moet zijn; bedrijfsongevallen moeten worden voorkomen en werknemers mogen niet ziek worden van het werk. Dat wil de overheid met de Arbowet bereiken. Werkgevers en werknemers zijn verplicht systematisch en structureel veiligheids- en gezondheidsrisico’s weg te nemen of te beheersen. Met andere woorden; arbobeleid maken en uitvoeren. Werkgevers en werknemers bepalen zelf hoe zij dat doen.

Om hen op weg te helpen hebben de werkgevers- en werknemersverenigingen (sociale partners) in het voortgezet onderwijs de zogenaamde Arbocatalogus-VO gemaakt. Dit is een website, waarin zo praktisch mogelijk beschreven is hoe de Arbowetverplichtingen door werkgevers en werknemers kunnen worden nageleefd.

De Arbowet is een raamwet, die slechts het kader aangeeft. Dat wil zeggen dat in de Arbowet staat wat je moet bereiken (doelvoorschriften). De verdere uitwerking; hoe of waarmee (middelvoorschriften) zijn aan de school zelf. Naast de Arbowet bestaan het Arbobesluit en de Arboregeling.

Links: