MENU

Deskundigen / Arbodienst

In principe heeft de werkgever alle deskundigheid in huis om zelf het werk - en de arbeidsomstandigheden - zo te organiseren dat het veilig en gezond is. Is het niet mogelijk (onvoldoende schaalgrootte) om een van de vier kerndeskundigen (arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, arbeidshygiëne, veiligheidskunde en arbeids- en organisatiekunde) in dienst te hebben, dan kunt u een contract sluiten met een Arbodienst of een vrijgevestigde geregistreerde bedrijfsarts.

Eén van de belangrijkste taken van een Arbodienst is om te helpen bij het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van het ziekteverzuim. De Arbodienst adviseert de werkgever onafhankelijk en deskundig.

Voor de volgende taken moet de werkgever een gecertificeerde deskundige inschakelen:

  • het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5, en daarover adviseren;
  • een bedrijfsarts bij de begeleiding van zieke werknemers die niet in staat zijn hun arbeid te verrichten;
  • het uitvoeren van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek en/ of een eventuele aanstellingskeuring.

De adviezen van de Arbodienst aan de werkgever moeten ook aan de p(g)mr worden toegezonden en omgekeerd.

Links: