MENU

Links / meer informatie

  • De overheid deelt een schat aan gratis informatie op arboportaal.nl.
  • De databank Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) is te vinden op de website van de SER.
  • Veelal wordt, ook in wet- en regelgeving, verwezen naar een of meerdere NEN-normen. Deze normen zijn niet gratis. Slechts zelden heeft een werkgever of werknemer een NEN-norm daadwerkelijk nodig.
  • Arbo-informatiebladen, er zijn er inmiddels meer dan 60 verschenen, bevatten eveneens een schat aan informatie. Voor de natuurwetenschappen zijn interessante AI-bladen: