MENU

Instructie voor de gebruiker

Elk vak (biologie/ natuurkunde/ scheikunde) stelt vanwege veiligheids- en gezondheidsrisico’s specifieke eisen aan het gebruik van het vaklokaal. Denk aan risico’s die het gebruik van bepaalde materialen, chemicaliën of apparatuur met zich meebrengen.

Vakleraren, TOA’s, leerlingen maar ook andere gebruikers van die vaklokalen moeten daarom zodanig zijn voorgelicht over de risico’s en zodanig geïnstrueerd zijn dat zij precies weten hoe veilig om te gaan met materiaal en apparatuur.

Alle vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen moeten aanwezig zijn en het moet duidelijk zijn hoe het afval, dat bij een practicum of demonstratie ontstaat, moet worden verwijderd (bijvoorbeeld de plaats van de containers).

Bovenstaande risico’s en de manier waarop daarmee wordt omgegaan – hoe de risico’s worden beheerst – zijn beschreven in de risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E).