MENU

Opslag

De Arbocatalogus-VO bevat nog geen informatie of minimum eisen over omgaan met radioactieve stoffen / ioniserende straling. Onderstaande informatie is een advies van de NVON gebaseerd op regelgeving. NVON zet zich in om het onderwerp in de Arbocatalogus-VO op te laten nemen.

Er moet een specifiek ingerichte bergplaats aanwezig zijn voor het veilig opbergen van de radioactieve bronnen. Als de bronnen niet in gebruik zijn, dienen ze in deze specifieke berging te zijn opgeslagen. Van alle aanwezige bronnen dient een register te worden bijgehouden.

De opslag voldoet aan de volgende eisen:

  • een brandwerendheid van minimaal 60 minuten;
  • een stralingsniveau aan buitenzijde van maximaal 1 μSv/h;
  • moet afgesloten zijn indien een bron aanwezig is en
  • op de bergplaats dient de vereiste waarschuwingssignalering te zijn aangebracht.

Een opgave van alle in de opslag aanwezige bronnen dient aanwezig te zijn (liefst met foto).

Opmerking: opslag in een verplaatsbare bergplaats (b.v. een geldkistje), in een afsluitbare kast of ruimte is soms ook acceptabel (zie afgegeven vergunning). Deze kast of ruimte dient dan wel voorzien te zijn van de vereiste waarschuwingssignalering en mag alleen worden geopend door diegene die door de school daartoe de bevoegdheid heeft gekregen.