MENU

Controle en onderhoud

Controle en onderhoud van apparatuur, bronnen en beveiligingsmiddelen

De Arbocatalogus-VO bevat nog geen informatie of minimum eisen over omgaan met radioactieve stoffen / ioniserende straling. Onderstaande informatie is een advies van de NVON gebaseerd op regelgeving. NVON zet zich in om het onderwerp in de Arbocatalogus-VO op te laten nemen.

De onderwijsinstelling dient ervoor zorg te dragen dat de apparatuur, de bronnen en beveiligingsmiddelen periodiek worden gecontroleerd en het vereiste onderhoud wordt uitgevoerd. In de vergunning staat aangegeven welke controles nodig zijn. Dit moet door of onder toezicht van de toezichthoudend deskundige gebeuren en worden vastgelegd.

Opmerking: onder bronnen vallen ook de bij vergunning genoemde gloeikousjes, horloges met radiumhoudend materiaal, materiaal uit rookmelders etc. Het slopen van radioactieve bronnen uit artikelen als rookmelders, horloges e.d. is, gelet op het risico van (radium-)besmettingen, zeer ongewenst. Ten behoeve van het onderwijs zijn diverse type bronnen verkrijgbaar bij leveranciers.