MENU

KEW-dossier

De Arbocatalogus-VO bevat nog geen informatie of minimum eisen over omgaan met radioactieve stoffen / ioniserende straling. Onderstaande informatie is een advies van de NVON gebaseerd op regelgeving. NVON zet zich in om het onderwerp in de Arbocatalogus-VO op te laten nemen.

Alle gegevens over en handelingen met apparatuur en bronnen voor ioniserende straling dienen te worden vastgelegd in het KEW-dossier. Dit bevat de gegevens over:

  • de verleende vergunning;
  • de aanwijzing van de stralingsdeskundige;
  • schriftelijke instructies of protocollen;
  • register van bronnen en toestellen: o.a. broncertificaat, opslagplaats bronnen / toestellen;
  • logboek (waar en wanneer worden de bronnen/toestellen gebruikt);
  • risicoanalyse van de handelingen;
  • rapporten van de uitgevoerde controles;
  • de radiologische jaarverslagen.

Het KEW-dossier dient inzichtelijk en toegankelijk te zijn in verband met overdraagbaarheid, maar ook om verantwoording te kunnen afleggen aan de school en inspectie.