MENU

Eisen wet- en regelgeving

Eisen ten gevolge van wet- en regelgeving (bijvoorbeeld arbo en voorwaarden voor verlenen gebruiksvergunning . . .  etc.)

Alhoewel een bestaand gebouw niet voortdurend hoeft te worden aangepast aan de eisen die voor nieuwbouw gelden, zijn door de bestaande regelgeving, zoals onder andere:

  • de regels van het (plaatselijk) bouwbesluit of brandweerverordening,
  • regels van de gebruiksvergunning,
  • het Arbo- en veiligheidsbeleid,

eisen of dringende aanbevelingen te formuleren t.a.v. te nemen maatregelen, aan te brengen voorzieningen of zelfs aanpassingen van het gebouw. In overleg met brandweer, gemeente of Arbodienst zal in zo’n geval een planning worden opgesteld om – al dan niet geleidelijk – te komen tot het gewenste doel.

Hierin heeft de gebruiker van het gebouw een eigen verantwoordelijkheid en zal eventueel zelf initiatieven moeten ontwikkelen.