MENU

Wie is verantwoordelijk?

De Arbowet houdt rekening met machtsverhoudingen in bedrijven en instellingen. De eigenaar van een bedrijf heeft natuurlijk meer te vertellen over hoe gewerkt moet worden dan degene die hij in dienst heeft genomen.

Datzelfde geldt ook voor bestuurders en rectoren. Zij hebben meer te ‘vertellen’ dan de werknemers. Omdat er sprake is van een gezagsverhouding dragen zij een grotere verantwoordelijkheid voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden dan werknemers. De Arbowet verplicht werkgevers en werknemers samen te werken aan goede arbeidsomstandigheden. Werknemers hebben dus niet alleen rechten maar ook plichten.