MENU

Theorievaklokaal

In het theorielokaal is alleen een gas, water en elektra aansluiting op de demonstratietafel nodig. Deze moeten worden afgesloten als er theorielessen gegeven worden en als het lokaal door andere niet-vakdocenten wordt gebruikt.

Er mogen alleen díe demonstratieproeven worden uitgevoerd waarvoor de vereiste faciliteiten aanwezig zijn (bij sommige proeven is het vereist bijvoorbeeld een spatscherm te hebben).

Het gebruik van een doorgeefzuurkast (tussen kabinet en lokaal) wordt ontraden, omdat er gemakkelijk tocht door deze kast kan ontstaan waardoor de lucht onvoldoende wordt afgezogen.

Ook zijn de vereiste (al dan niet persoonlijke) beschermingsmiddelen en repressieve voorzieningen aanwezig. De route naar deze repressieve voorzieningen is, indien nodig, gemarkeerd met de standaard symbolen.

Link: