MENU

Eisen bij nieuwbouw

De inrichtingseisen bij nieuwbouw hebben betrekking op een aantal aspecten, voortvloeiend uit veiligheids- en Arbovoorschriften. Ze bevatten onder meer:

  • de brandveiligheid van het gebouw en de technische voorzieningen daarvoor zoals: compartimentering, vluchtwegen, aanwezigheid blusmiddelen, . . . etc.;
  • bouwtechnische eisen t.a.v. constructie, materialen, . . .  etc.;
  • (bouw)voorschriften t.a.v. de installaties als CV, waterleiding, elektrische installatie, gasinstallatie;
  • voorschriften t.a.v. energieverbruik, luchtbehandeling, lichtinval, aantal m2 voor bepaalde ruimten (o.a. afhankelijk van bestemming en aantal personen), akoestiek, verlichtingssterkte, . . .  etc.

Deze eisen worden door een aantal instanties vastgesteld en gecontroleerd (brandweer, bouw- en woningtoezicht gemeente). Bij nieuwbouw moet de architect deze in het bestek verwerken.

T.a.v. een aantal specifieke eisen, bijvoorbeeld voor practicumlokalen, is het raadzaam de plannen op te laten stellen of te laten controleren door deskundigen en deze specifieke eisen als deelplan mee te nemen in het bestek.