MENU

Bedrijfshulpverlening

De werkgever moet bedrijfshulpverlening zodanig organiseren dat bij calamiteiten de gevolgen voor werknemers en derden zo beperkt mogelijk blijven. Bedrijfshulpverleners moeten daarom voldoende deskundig en getraind zijn om:

  1. eerste hulp te verlenen bij ongelukken
  2. (beginnende) brand te bestrijden en ongevallen te voorkomen / beperken
  3. in noodsituaties te alarmeren en personen te evacueren.

De uitrusting, middelen en voorzieningen moeten zodanig zijn dat de bedrijfshulpverleners hun taken in alle gevallen effectief kunnen vervullen. Het aantal moet zodanig zijn dat te allen tijde op adequate wijze hulp kan worden verleend.

Links: