MENU

Bijstand en ondersteuning

De werkgever moet zich bij de uitvoering van het arbobeleid bij voorkeur laten bijstaan door deskundige werknemers: preventiemedewerkers en BHV‘ers. Als er geen mogelijkheden zijn om een gecertificeerde arbodeskundige – bijvoorbeeld een bedrijfsarts - in dienst te hebben, dan mag de bijstand verleend worden door een combinatie van interne en externe deskundigen (Arbowet art.13).