MENU

CMR-stoffen (carcinogene, mutagene of reprotoxische stoffen)

Inleiding:

CMR-stoffen (carcinogene, mutagene of reprotoxische stoffen)

Stoffen die kankerverwekkende eigenschappen hebben, of van invloed kunnen zijn op de voortplanting hebben extra aandacht nodig. Dit wordt aangeduid als Carcinogene, Mutagene of Reprotoxische stoffen (CMR). Binnen het curriculum kun je situaties tegenkomen waarin je extra maatregelen moet treffen vanwege onomkomelijke omgang met deze gevaarlijke stoffen.

CMR stoffen

Het werken met kankerverwekkende stoffen (Carcinogene stoffen) moet zo veel mogelijk worden vermeden, met name door deze stoffen door minder gevaarlijke stoffen te vervangen. Alleen wanneer er met goede argumenten kan worden aangetoond dat toepassing van alternatieven niet mogelijk is, is werken met kankerverwekkende stoffen toegestaan.

Sommige stoffen kunnen het erfelijk materiaal van ei- en zaadcellen zo beïnvloeden dat schade aan het nageslacht wordt doorgegeven. Deze stoffen noemen we mutageen.

Een aantal stoffen kan als gevolg van blootstelling schade aan de vruchtbaarheid van man of vrouw toebrengen, of van invloed zijn op het ongeboren kind danwel bij borstvoeding schade bij het kind veroorzaken. Dit worden reprotoxische effecten genoemd.

De overheid geeft ieder half jaar een lijst uit van stoffen die te boek staan als carcinogeen, mutageen of reprotoxisch, zie http://www.rivm.nl/rvs/Gevaarsindeling/CMR .

Aanvullende registratieverplichtingen CMR stoffen.

Voor de CMR stoffen moet er meer bijgehouden worden in het Stoffenregister. Dit wordt de aanvullende registratieverplichting CMR stoffen’ genoemd. Voor producten die de volgende

H-zinnen bevatten: 360, 360F, 360D, 360FD, 360Fd, 360Df, 361, 361f, 361d, 361fd, 362,

geldt dat hiervoor aanvullend geregistreerd moet worden:

  1. de hoeveelheid van de stof die per jaar wordt vervaardigd of gebruikt, dan wel aanwezig is in verband met opslag;
  2. het aantal werknemers dat arbeid verricht op de arbeidsplaats waar de stof voorkomt;
  3. de vorm van de arbeid die met de stof wordt verricht.         

Voor deze registratie kun je gebruik maken van checklists : https://veiligpracticum.nl/media/uploads/checklists/checklist%209%20risico%20inventarisatie.pdf

Loop met deze lijst een maal per jaar door het programma heen.

 

Daarbij heb je nodig:

https://veiligpracticum.nl/media/uploads/checklists/wettelijke_grenswaarden.pdf

 

Onderstaande format kan gebruikt worden voor de registratie- en onderhoudsverplichtingen (gevaarlijke) stoffen:

https://veiligpracticum.nl/media/uploads/checklists/registratie-gevaarlijke-stoffen.pdf