MENU

Deskundig toezicht

Deskundig toezicht en voorlichting van de leerlingen.

De Arbocatalogus-VO bevat nog geen informatie of minimum eisen over omgaan met radioactieve stoffen / ioniserende straling. Onderstaande informatie is een advies van de NVON gebaseerd op regelgeving. NVON zet zich in om het onderwerp in de Arbocatalogus-VO op te laten nemen.

Bij alle proeven dient deskundig toezicht aanwezig te zijn. De deskundige moet schriftelijk door de schoolleiding/vergunninghouder zijn aangewezen. Het opleidingsniveau is vastgelegd in de vergunning en is minimaal niveau 5a (in de meeste gevallen is dat ook voldoende).

Personeel en leerlingen dienen adequaat te worden voorgelicht over de risico’s (o.a. vastgelegd in de RI&E, zie RI&E stralingsbelasting werkplek) en de beschermende maatregelen die verbonden behoren te zijn aan de toepassing van ioniserende straling. Dit dient geborgd te zijn en onderdeel uit te maken van het lesprogramma. Leerlingen uit eerste drie studiejaren van het VO mogen niet deelnemen aan het practicum.

Als er geen deskundige met het vereiste niveau aanwezig is, mag een practicum waarbij leerlingen werken met radioactieve stoffen / ioniserende straling, niet plaatsvinden.

Demonstraties mogen door een docent of TOA worden uitgevoerd als zij voldoende instructie hebben gekregen van de verantwoordelijk deskundige (zie ook de eisen die in de afgegeven vergunning staan).